Zašto se dugme za dodavanje prijatelja ne prikazuje na Fejsbuku? — 2023

Da li se dugme Dodaj prijatelja ne prikazuje na nečijem profilu na Fejsbuku?Da li se pitate zašto dugme Dodaj prijatelja sivi ili nestaje понекад?Mnogi korisnici Facebooka su se ranije susreli sa ovim problemom, tako da niste jedini koji se suočava sa njim.U ovom članku ćete saznati zašto je dugme Dodaj prijatelja ne prikazuje se/nedostaje на Фејсбуку.Takođe ćete naučiti kako da popravite dugme i ponovo ga naterate da radi.  1. Zašto se dugme za dodavanje prijatelja ne prikazuje na Fejsbuku?
  2. Kako da popravite dugme Dodaj prijatelja na Fejsbuku
  3. Zaključak

Zašto se dugme za dodavanje prijatelja ne prikazuje na Fejsbuku?

Dugme Dodaj prijatelja se ne prikazuje ni na Facebook-u jer je korisnik ograničio svoja podešavanja privatnosti, odbio je vaš zahtev za prijateljstvo ili ga je označio kao neželjenu poštu.

Facebook dozvoljava svojim korisnicima da kontrolišu njihova podešavanja privatnosti na primer ko može da vidi vašu aktivnost i ko može da vas pronađe/kontaktira.

Korisnici takođe mogu da promene podešavanja zahteva za prijateljstvo u podešavanjima privatnosti kako bi onemogućili strance da vam pošalju zahtev za prijateljstvo.

Dalje, korisnici koji odbij tvoj zahtev za prijateljstvo mogu onemogućiti dugme na svom profilu.

Slično tome, korisnici koji označe vaš zahtev za prijateljstvo kao neželjenu će ga takođe onemogućiti.

Ispod je lista svih razloga za nestanak dugmeta zahteva za prijateljstvo i njihovih detalja.

1. Korisnik je ograničio svoja podešavanja privatnosti

Prvi razlog zašto se dugme Dodaj prijatelja ne prikazuje, nestalo ili nedostaje na Facebook-u je taj što je korisnik ograničio svoja podešavanja privatnosti.

U aplikaciji/veb lokaciji Facebook, korisnici mogu da kontrolišu svoja podešavanja privatnosti.

Jedno od podešavanja privatnosti je ograničiti ko može da vam pošalje zahteve za prijateljstvo.

Postoje dve opcije u podešavanju—Svi i Prijatelji prijatelja.

Ako podesite postavku na Svi, svako ko ima nalog na Fejsbuku može da vas doda kao prijatelja.

Ovo podešavanje je podrazumevano omogućeno.

S druge strane, ako ste promenili postavku na Prijatelji prijatelja, samo zajednički prijatelji mogu da vas dodaju kao prijatelja na Fejsbuku.

Drugim rečima, samo ljudi koji jesu prijatelji sa jednim od svojih prijatelja na Fejsbuku mogu da te dodaju kao prijatelja.

Korisnici koji nisu prijatelji ni sa jednim od vaših Facebook prijatelja ne mogu da vas dodaju.

Evo kako možete promeniti ko može da vam pošalje zahteve za prijateljstvo на Фејсбуку:

Idite do menija > podešavanja i privatnost > podešavanja > podešavanja privatnosti > ko može da vam šalje zahteve za prijateljstvo > svi/prijatelji prijatelja.

Dakle, ako je neko promenio svoje postavke privatnosti na prijatelje prijatelja, dugme Dodaj prijatelja se neće prikazati osim ako niste prijatelji sa nekim od prijatelja te osobe na Facebook-u.

2. Vaš zahtev za prijateljstvo je odbijen

Ako ste nekome poslali zahtev za prijateljstvo i oni su to demantovali , dugme Dodaj prijatelja se neko vreme neće prikazivati ​​na njihovom profilu.

Kada neko odbije vaš zahtev za prijateljstvo na Fejsbuku, nećete biti obavešteni o tome.

Međutim, postoje tri načina da kažete da li je vaš zahtev za prijateljstvo odbijen:

  1. Dugme je zasivljeno i ne može se kliknuti.
  2. Dugme se možda uopšte neće prikazati na njihovom profilu.
  3. Poslati zahtev za prijateljstvo je promenjen u Dodaj prijatelja.

Kada neko odbije vaš zahtev za prijateljstvo, možda nećete moći da ga dodate odmah nakon toga jer će doći do perioda hlađenja.

Period hlađenja se koristi da spreči pošiljaoce neželjene pošte da zloupotrebe dugme Dodaj prijatelja.

S obzirom na to, možda ćete morati sačekajte neko vreme pre nego što im ponovo pošaljete zahtev za prijateljstvo.

Nakon čekanja nekoliko dana ili nedelja, dugme za slanje zahteva za prijateljstvo biće promenjeno u Dodaj prijatelja.

Tada možete ponovo poslati zahtev za prijateljstvo osobi.

Ako osoba još jednom odbije vaš zahtev za prijateljstvo, period hlađenja može biti produžen.

3. Označili su vaš zahtev za prijateljstvo kao neželjenu poštu

Na kraju, ako je neko označio vaš zahtev za prijateljstvo kao spam , dugme Dodaj prijatelja se neće prikazati na njihovom profilu.

Facebook daje mogućnost korisnicima da označe zahteve za prijateljstvo kao neželjene.

Ako ste primili zahtev za prijateljstvo na Fejsbuku, možete ga potvrditi ili izbrisati.

Takođe možete izabrati da označite zahtev za prijateljstvo kao neželjenu poštu nakon što ga izbrišete.

Ako ste označili zahtev za prijateljstvo kao neželjenu poštu, ta osoba neće moći da vas doda na Facebook tokom dužeg vremenskog perioda.

Prema više izvora, osoba mora čekati godinu dana da bih vam ponovo poslao zahtev za prijateljstvo.

Dugme je nepovratno, tako da ako ste slučajno označili zahtev za prijateljstvo kao neželjenu poštu, nećete moći da ga vratite.

Ako se to dogodi, najbolje je da kontaktirate Facebook podršku za pomoć.

Ukratko, ako se dugme za prijateljstvo ne prikazuje na nečijem profilu duže vreme, možda je vaš zahtev za prijateljstvo označio kao neželjenu poštu.

Kako da popravite dugme Dodaj prijatelja na Fejsbuku

Da biste popravili dugme Dodaj prijatelja na Facebook-u, možete pokušati da dodate jednog od prijatelja svog prijatelja na Facebook ili sačekajte.

Kada se dugme Dodaj prijatelja ne prikazuje na nečijem profilu, nije greška на Фејсбуку.

Skrivena ili zasivljena opcija Dodaj prijatelja je jedna od Facebook-ovih funkcija koja sprečava pošiljaoce neželjene pošte da zloupotrebe dugme.

Postoji samo jedna ručna radnja koju možete preduzeti da bi se dugme pojavilo.

U suprotnom, morate sačekaj.

Evo nekoliko dokazanih načina (detaljno objašnjenih) na koje možete pokušati da popravite dugme.